Obszar REV

Terapia, rewalidacja i rehabilitacja są kluczowe, by dzieci z trudnościami rozwojowymi robiły postępy. Tradycyjne metody terapeutyczne nie zawsze się jednak sprawdzają i w wielu przypadkach trudno jest utrzymać koncentrację i uwagę podopiecznych.

Z myślą o tych wyzwaniach powstał obszar aplikacji REV. To wyjątkowe wsparcie dla terapeutów i nauczycieli, którzy pracują z dziećmi z autyzmem, porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym lub zaburzeniami koncentracji, uwagi i rozwoju poznawczego.

Obszar zapewnia ponad 100 fenomenalnych aplikacji podzielonych na 7 specjalistycznych pakietów, dostosowanych do konkretnych potrzeb i stworzonych z udziałem ekspertów doświadczonych w dziedzinach psychologii, pedagogiki, terapii i wspierania rozwoju dzieci z dysfunkcjami. Pakiety opierają się m.in. na Programie Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych. Wykorzystują też inne, sprawdzone metody pracy z dziećmi. By ułatwić sprawne działanie opiekunom do zestawów dołączone są instrukcje, scenariusze zajęć, karty pracy oraz narzędzia pozwalające na monitorowanie postępów. W projekt zaangażowały się takie placówki jak Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Łędzinach, Pracownia Testów Diagnostycznych i Pomocy Terapeutycznych oraz Fundacja Promyk Słońca.

Gry z obszaru REV pomagają dzieciom otworzyć się emocjonalnie. Młodzi ludzie uczą się radzić sobie ze złością i smutkiem, a także kontrolować swoje reakcje. Życzliwa atmosfera przyczynia się do tego, że dzieci chętniej nawiązują kontakty z kolegami i koleżankami. Wszystko to sprawia, że nabywają niezbędne umiejętności społeczne.

Magiczny świat rozszerzonej rzeczywistości jest tak przyjazny, że maluchy czują się bezpiecznie wykonując stawiane przed nimi zadania. Projektując oprawę graficzną pomyślano o tym, by użytkownicy nie czuli się przebodźcowani. Zadbano o jasne, stonowane tła, a pojawiające się w grach obiekty odpowiednio powiększono. Dzięki temu gry z obszaru REV są bardziej wyraziste od klasycznych wersji aplikacji. Tempo rozgrywek jest spowolnione, by na osobach z niepełnosprawnościami nie ciążyła presja, że muszą nadążać za szybką akcją. Aplikacje mają też możliwość regulacji dźwięku, co jest kluczowe w pracy z dziećmi wrażliwymi sensorycznie.

Magiczny Dywan onEVO łączy nowe technologie, innowacyjność i atrakcyjną formę, jak żaden inny tego typu produkt. Urządzenie posiada wszystko czego trzeba, by zapewnić dzieciom z trudnościami rozwojowymi optymalne warunki edukacyjne. Dzięki grom z obszaru REV dzieci mogą się świetnie bawić, czerpiąc to, co najlepsze z każdej chwili zajęć.