Pakiet MAGIA RUCHU

1 764,00  brutto

Opis


Aktywizacja dzieci i młodzieży o różnych deficytach.

Gry dostępne w pakiecie MAGIA RUCHU pełnią funkcję rehabilitacyjną, edukacyjną i rewalidacyjną. Stanowią nieocenioną po- moc w pracy z dziećmi i młodzieżą o różnych deficytach rozwojowych. To zestaw 15 zabaw ruchowych, które korygują, symulują zaburzone percepcje, usprawniają funkcje motoryczne, wprowadzają orientację w schemacie ciała i orientację w przestrzeni, a także dają szansę na regulację emocji. W grach wykorzystano wyraziste kolory oraz jednolite i jasne tła, które nie rozprasza- ją uwagi dzieci, pozwalając im skupić się na faktycznym działaniu. Wszystkie elementy aktywne odpowiednio powiększono, a dynamika gier została spowolniona, aby podopieczni mogli osiągać sukcesy we własnym tempie. Dodatkowym udogodnie- niem są zróżnicowane poziomy trudności pozwalające dostosować zabawę do możliwości dzieci. Motywującym elementem rozgrywki są nagrody w postaci braw i uśmiechów, które pojawiają się po udanym zakończeniu poszczególnych aktywności. Co ważne, część gier zaprojektowano w pionie, aby wydłużyć czas koncentracji uwagi dzieci. Dzięki temu mają one więcej czasu na wykonanie zadań, co zwiększa szansę na odniesienie sukcesu. Korzystanie z Magicznego Dywanu onEVO wraz z pakietem MAGIA RUCHU zachęca dzieci do samodzielnego działania i pokonywania kolejnych stopni trudności!

Pakiet magia ruchu wspomaga:

 • Doskonalenie percepcji wzrokowo-ruchowych
 • Usprawnianie motoryczne (płynność ruchów)
 • Obniżenie bądź wzmocnienie napięcia mięśniowego
 • Tworzenie podopiecznym szans optymalnego, wszechstronnego rozwoju
 • Pracę z deficytami rozwojowymi (np. opóźnienie rozwoju motoryki dużej ciała lub rąk)
 • Wzmocnienie poczucia sprawstwa, własnej wartości
 • Wprowadzenie somatognozji, orientacji w przestrzeni
 • Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
 • Korygowanie, stymulowanie zaburzonych percepcji
 • Umiejętności w zakresie regulacji emocji i sposobu ich wyrażania
 • Harmonizowanie funkcji wzrokowych  i ruchowych
 • Współdziałanie funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych i ruchowych
 • Poprawę i doskonalenie wolniejszego tempa rozwoju niektórych funkcji psychomotorycznych w stosunku do wieku podopiecznego
 • Integrację zmysłów

Metody wykorzystywane w grach dostępnych w pakiecie magia ruchu:

 • Metoda ośrodków pracy
 • Metoda Glenna Domana
 • Metoda Felicji Affolter
 • Metoda dziesięciu placów
 • Metoda zabawowa
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • Metoda dobrego startu
 • Metoda Bon Depart
 • Metoda 8 inteligencji Gardnera
 • Metoda N.C. Kepharta
 • Metoda „gym brain”
 • Metoda wychowania przedszkolnego L. Wygotskiego

Przygotowane gry opracowano we współpracy ze specjalistami:
mgr Agnieszką Gierek-Kęsik i mgr Irminą Buczek.


Zawartość pakietu


DŹWIĘKI

Gra dźwiękowo-wzrokowo-słuchowa polegająca na wybieraniu odpowiednich par instrumentów muzycznych.


MEMORY

Gra wzrokowa polegająca na zapamiętywaniu i odkrywaniu par takich samych obrazków.


ŻELAZKO

Gra ruchowo-koordynacyjna polegające na prasowaniu żelazkiem wybranych części garderoby


MALOWANIE

Gra ruchowo-wzrokowa polegająca na malowaniu i zabawie kolorami oraz kształtami.


KAŁUŻE

Gra zręcznościowo-wzrokowo-słuchowa polegająca na rozchlapywaniu wody z kałuży.


KSZTAŁTY

Gra ruchowo-wzrokowa polegające na dopasowywaniu kształtów do wyświetlanego wzorca.


RÓB TO CO JA

Gra ruchowa polegająca na powtarzaniu ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych przez bohaterów prowadzących zabawę.


ZWIERZĘTA

Gra słuchowo-wzrokowa polegająca na rozpoznawaniu postaci i odgłosów zwierząt.


MUSZELKI

Gra sprawnościowa polegająca na łapaniu muszelek wynurzających się z wody.


POJAZDY

Gra słuchowo-wzrokowa polegająca na rozpoznawaniu rodzajów pojazdów oraz wydawanych przez nie dźwięków.


LABIRYNT

Gra koordynacyjno-ruchowa polegająca na prowadzeniu zwierząt lub przedmiotów przez labirynt.


OTOCZENIE DOMOWE

Gra słuchowo-wzrokowa polegająca na rozpoznawaniu rzeczy i dźwięków w otoczeniu domowym


KWIATY W OGRODZIE

Gra ruchowo-wzrokowa polegająca na doglądaniu kwiatów rosnących w ogrodzie.


KALEJDOSKOP

Gra relaksacyjna polegająca na zabawie z kalejdoskopem.


SZABLON

Gra ruchowo-wzrokowa polegająca na rozpoznawaniu i dopasowywaniu elementów do ich szablonów.