Pakiet WCZESNE CZYTANIE

4 391,00  brutto

Opis

Możliwość samodzielnego przechodzenia gier

Nauka czytania oparta na metodzie Integracji Funkcji Wykonawczych to świetna zabawa, która pomoże skutecznie wprowadzić dzieci w świat liter, sylab i wyrazów. 32 gry przygotowane w ramach pakietu WCZESNE CZYTANIE wykorzystują naturalną ciekawość maluchów. Pakiet wspiera również rozwój i umiejętność sięgania do funkcji wykonawczych, takich jak: uwaga, pamięć robocza, wnioskowanie, odbieranie informacji zwrotnych i rozwiązywanie problemów.

To właśnie dzięki nim dzieci mogą w naturalny sposób budować strategię czytania. Cały proces nauki z pakietem WCZESNE CZYTANIE odbywa się wielokanałowo – poprzez ruch i doświadczanie, z jednoczesnym wykorzystaniem zmysłów wzroku i słuchu. Dzięki atrakcyjnej formie i zróżnicowanym zadaniom dzieci mają wewnętrzną motywację do pracy, a przede wszystkim świetnie się bawią. Starannie zaprojektowane gry pozwalają ćwiczyć koncentrację uwagi i rozwijać umiejętności komunikacyjne, nie hamując przy tym naturalnej potrzeby ruchu. WCZESNE CZYTANIE to nowoczesna edukacja i efektywne wspieranie rozwoju dziecka!

Dla kogo:

 • Dzieci w wieku od 4 do 8 lat
 • Dzieci zagrożone dysleksją
 • Dzieci zaczynające przygodę z czytaniem

Do wykorzystania podczas zajęć:

 • Edukacyjnych
 • Stymulujących rozwój psychoruchowy
 • Korekcyjno-kompensacyjnych
 • Rewalidacyjnych

Co wyróżnia ten pakiet?

 • 32 gry budujące strategię czytania u dzieci
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi
 • Nauka liter drukowanych, pisanych, wielkich i małych
 • Trening giętkości poznawczej
 • Wiele poziomów zaawansowania
 • Nauka poprzez ruch, doświadczenie i wykorzystanie zmysłów

Jak wygląda nauka z pakietem wczesne czytanie?

Dziecko:

 • Rozpoczyna wczesną naukę czytania od wyrazów dźwiękonaśladowczych, sylab, liter,by następnie czytać proste wyrazy
 • Słucha, koduje, obserwuje i odpowiednio reaguje, będąc w ruchu
 • Kojarzy graficzny zapis (literę) z dźwiękiem (głoską)
 • Rozpoznaje litery, sylaby, proste wyrazy i przyporządkowuje je do konkretnego dźwięku
 • Dokonuje analizy i syntezy wyrazu
 • Przyporządkowuje odczytywane wyrazy do obrazków i obrazki do wyrazów

Zawartość pakietu


ETAP I

GRA ZADANIA ROZWIJAJĄCE STRATEGIE WCZESNEGO CZYTANIA UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE
• Wprowadzenie zasady zgodnie z założeniami metody Integracji Funkcji Wykonawczych • Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Powtarzanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych w powiązaniu z ilustracją
• Identyfikowanie słuchowe i wzrokowe
• Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Pozorne czytanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych wsparte identyfikacją właściwej ilustracji
• Rozwijanie słuchu fonematycznego
• Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Hamowanie
• Zapamiętywanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych w oparciu o animację sytuacyjną
• Identyfikacja graficzna, rozumienie znaczeń
• Giętkość poznawcza
• Planowanie

ETAP II

GRA ZADANIA ROZWIJAJĄCE STRATEGIE WCZESNEGO CZYTANIA UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE
• Powtarzanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych w oparciu o animację sytuacyjną
• Identyfikacja graficzna, rozumienie znaczeń
• Giętkość poznawcza
• Wprowadzenie zasady zgodnie z założeniami metody Integracji Funkcji Wykonawczych • Pamięć robocza
• Hamowanie
• Zapoznanie z graficznym obrazem litery w oparciu o animację sytuacyjną • Giętkość poznawcza
• Sprawdzanie rozumienia – przyporządkowanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych w oparciu o animację sytuacyjną
• Identyfikowanie słuchowe i wzrokowe
• Giętkość poznawcza
• Planowanie
• Hamowanie

ETAP III

GRA ZADANIA ROZWIJAJĄCE STRATEGIE WCZESNEGO CZYTANIA UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE
• Analiza wzrokowa materiału sylabowego wsparta animacją ilustrująca proces syntezy
• Zachowanie kierunku czytania od strony lewej do prawej
• Planowanie
• Sprawdzanie rozumienia – przyporządkowanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych do odpowiednich ilustracji
• Identyfikowanie słuchowe i wzrokowe
• Pamięć robocza
• Hamowanie
• Zapoznanie z graficzną prezentacją głoski w oparciu o animację sytuacyjną • Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Planowanie
• Pozorne czytanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych wsparte identyfikacją właściwej ilustracji
• Rozwijanie słuchu fonematycznego
• Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Hamowanie

ETAP IV

GRA ZADANIA ROZWIJAJĄCE STRATEGIE WCZESNEGO CZYTANIA UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE
• Analiza wzrokowa materiału literowego wsparta animacją ilustrującą proces syntezy wzrokowosłuchowej • Giętkość poznawcza
• Planowanie
• Graficzna identyfikacja litery
• Rozwijanie umiejętności słuchowo-językowych
• Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Hamowanie
• Zapoznanie z graficznym obrazem sylaby w oparciu o animację sytuacyjną
• Rozwijanie umiejętności słuchowych
• Giętkość poznawcza
• Planowanie
• Zapoznanie z graficzną prezentacją głoski w oparciu o animację sytuacyjną • Giętkość poznawcza

ETAP V

GRA ZADANIA ROZWIJAJĄCE STRATEGIE WCZESNEGO CZYTANIA UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE
• Eksponowanie grup sylab otwartych zaczynających się na tę samą literę
• Doskonalenie umiejętności słuchowych
• Giętkość poznawcza (odkrywanie zasady)
• Utrzymywanie uwagi
• Zapoznanie z graficzną prezentacją głoski w oparciu o animację sytuacyjną
• Identyfikowanie słuchowe i wzrokowe
• Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Planowanie
• Wzrokowe różnicowanie sylab na podstawie animacji
• Ćwiczenie umiejętności słuchowych
• Giętkość poznawcza
• Pamięć robocza
• Utrzymywanie uwagi
• Powtarzanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych wspomagane ilustracją
• Identyfikowanie słuchowe i wzrokowe
• Giętkość poznawcza
• Planowanie

ETAP VI

GRA ZADANIA ROZWIJAJĄCE STRATEGIE WCZESNEGO CZYTANIA UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE
• Synteza sylabowa z wykorzystaniem materiału obrazkowego
• Ćwiczenie funkcji słuchowo-językowych
• Giętkość poznawcza
• Planowanie
• Grupowanie takich samych głosek zróżnicowanych graficznie
• Integracja wzrokowo-słuchowa
• Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Planowanie
• Hamowanie
• Wyodrębnianie pierwszej głoski z nazwy obrazka
• Ćwiczenia słuchu fonematycznego wsparte ilustracją
• Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Hamowanie
• Analiza wzrokowa materiału literowego wsparta animacją ilustrującą proces analizy wzrokowosłuchowej • Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Planowanie i organizacja

ETAP VII

GRA ZADANIA ROZWIJAJĄCE STRATEGIE WCZESNEGO CZYTANIA UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE
• Analiza i synteza materiału wyrazowego wspomagana animacją
• Rozwijanie słuchu fonematycznego
• Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Hamowanie
• Uzupełnianie wyrazu ostatnią literą
• Synteza wzrokowo-słuchowa
• Giętkość poznawcza
• Pamięć robocza
• Rozpoznawanie litery
• Wyodrębnianie pierwszej głoski z nazwy obrazka
• Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Hamowanie
• Synteza wzrokowo-słuchowa materiału wyrazowego wspomagana animacją sytuacyjną
• Integracja słuchowo-wzrokowo-ruchowa
• Giętkość poznawcza
• Planowanie

ETAP VIII

GRA ZADANIA ROZWIJAJĄCE STRATEGIE WCZESNEGO CZYTANIA UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE
• Identyfikacja wyrażeń dźwiękonaśladowczych na materiale literowym • Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Hamowanie
• Dopasowanie obrazka do wyrazu • Giętkość poznawcza
• Pamięć robocza
• Różnicowanie liter podobnych graficznie
• Identyfikowanie słuchowe i wzrokow
• Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Hamowanie
• Wysłuchiwanie wyodrębnionej pierwszej sylaby
• Synteza wzrokowo-słuchowa
• Giętkość poznawcza
• Utrzymywanie uwagi
• Planowanie
• Hamowanie