Pakiet FUNKCJE WYKONAWCZE

5 990,00  brutto

Opis


Program stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych.

Program Stymulowania Rozwoju FUNKCJI WYKONAWCZYCH to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka. Program opracowany został w oparciu o nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem opisaną jako Integracja Funkcji Wykonawczych, która koncentruje się na zasobach (w obrębie strefy najbliższego rozwoju), a nie na deficytach dziecka. Zamiast uczyć gotowych strategii, nauczyciel lub terapeuta stymuluje podopiecznych do poszukiwania własnych rozwiązań. Dzieci mogą we własnym tempie stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel i rozwijając kluczowe umiejętności.

dla kogo?

edukacja

 • Dzieci od 3 do 6 roku życia (nie tylko dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi)
 • Uczniowie wczesnoszkolni ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

placówki

 • Przedszkola
 • Szkoły
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjne
 • Placówki realizujące WWR

terapia

 • Dzieci zaburzeniami rozwoju poznawczego
 • Dzieci z zaburzeniami koncentracji i uwagi
 • Dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością
 • Dzieci ze spektrum autyzmu
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym

Trening funkcji wykonawczych może być realizowany w ramach zajęć:

 • Edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka
 • Terapeutycznych
 • Korekcyjno-kompensacyjnych
 • Rewalidacyjnych

Podczas zajęć z wykorzystaniem programu rozwijane są takie umiejętności wykonawcze, jak:

Hamowanie
Zdolność do hamowania impulsywnych reakcji, wygaszania ich oraz selekcjonowania informacji docierających do dziecka.

Utrzymywanie uwagi
Zdolność koncentracji na zadaniu pomimo bodźców przeszkadzających; nierozpraszanie się.

Rozpoczynanie zadań
Zdolność do rozpoczynania działań bez zwłoki, sprawnie i w określonym czasie.

Organizacja
Systemy porządkujące informacje, materiały, przestrzeń i czas; organizowanie i monitorowanie działań.

Giętkość poznawcza
Umiejętność dostosowania własnych działań do określonej sytuacji, elastyczna adaptacja do wymagań środowiska; umiejętność postrzegania rzeczy z nowej perspektywy.

Planowanie i ustalanie priorytetów
Wyznaczanie celów, planowanie kolejnych kroków; zdolność do ustalenia istotnych z punktu widzenia zadania informacji, określenia, na czym należy się skupić.

Pamięć robocza
Tymczasowe przechowywanie informacji w celu ich przetwarzania, a także zapamiętywanie wskazówek i etapów działań. Obejmuje również zdolność korzystania z wcześniejszych doświadczeń celem wykorzystania ich w bieżącej sytuacji zadaniowej.

Metapoznanie
Zdolność uświadamiania sobie własnych emocji, formułowania uogólnień na temat siebie i świata, rozumienia własnych procesów myślowych; umiejętność patrzenia na siebie z „perspektywy”.

Umiejętność korzystania z informacji zwrotnych
Zmiana zachowania i działania, wynikająca z interakcji z innymi dziećmi. Celem informacji zwrotnej jest dostarczenie wiedzy na temat zachowania i działania odbiorcy.

Co znajdziesz w pakiecie?

 • 25 ćwiczeń w formie gier o stopniowanym poziomie trudności
 • 5 plansz z graficznymi podpowiedziami (ręka, oko, usta, plan, lupa)
 • 4 opaski w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym
 • Drewniane patyki do zadania „patyki”
 • Materiały dydaktyczne ułatwiające diagnozę i monitorowanie postępów

Zawartość pakietu


PIŁKI


KOLORY


KARUZELA


ZJADACZ KULEK


MAGIK


RYBKA


KRASNAL


PTASZEK


STATEK KOSMICZNY


ŁAKOMCZUCH


3 KARTY


ZOO


PĘDZEL


ŚWIETLIK


ŻARÓWKI


BYSTRE OKO


FRAGMENT


UKŁADANKA


PATYKI


SZEREGOWANIE


PSZCZOŁA


BADACZ


ROBOT


UBRANIE


KOLEJNOŚĆ